Col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya

El concepte de col·leccions especials, en l'àmbit de biblioteques, fa referència a aquelles col·leccions de materials únics valuosos i irrepetibles com poden ser manuscrits, llibres rars, fons personals i fons d’arxiu. Aquestes inclouen materials de tota mena com fotografies, dibuixos, cartes, cartells, fullets, mapes, partitures, revistes, etc.

La seva difusió té un doble objectiu, proporcionar principalment als investigadors accés als recursos primaris, considerats elements clau per a la recerca i també ser una font de difusió de la història i de la cultura catalanes.

Les col·leccions especials també han estat anomenades ‘col·leccions amagades’ (hidden collections) perquè sovint han estat objecte d'un control deficient ja que a les biblioteques s’ha tendit a catalogar i donar més difusió al material sobre matèries determinades provinent de compres, donatius o intercanvis.

Però amb els serveis de préstec interbibliotecari consorciat i les compres consorciades, els materials més rellevants d’una matèria els pot tenir tothom a l’abast i la seva importància disminueix mentre que cada vegada més es veu la necessitat de donar un accés exhaustiu a les col·leccions especials.

En aquest portal es recullen les col·leccions especials i els fons personals que es troben en les biblioteques que conformen el Catàleg Col·lectiu de les Universitat de Catalunya (CCUC), gestionat pel CSUC. Aquestes col·leccions estan en constant increment ja que el programa de col·leccions especials del CSUC fomenta que les biblioteques identifiquin les col·leccions especials que tenen i que les cataloguin al CCUC. Algunes d’aquestes col·leccions es troben digitalitzades i formen part de repositoris digitals com la Memòria Digital de Catalunya però la majoria esperen formar part de futurs projectes de digitalització.